Poslovni softver "Ivanović"

Kontakt: office@ivanovic.co.yu

 

Naslovna strana
Programi
Podrska
Ko smo mi
Zastita od virusa

Obračun plata – sa elementima:

-definisanje spiska radnika sa potrebnim podacima, parametara, spiskova obustava;  
-obračun neto zarade na osnovu vrednosti boda (cene rada na sat), koeficijenta i vrste rada, uz obračun minulog rada i učinka izraženog u procentima,  
-obračun poreza i doprinosa prema važećim propisima, sa kumuliranjem isplata za mesec,  
-štampa obračunskih listića, isplatnih listi, rekapitulacija po org.jedinicama i vrsti rada.  
-automatsko knjiženje zarada i obustava na karticama i popunjavanje obrasca M-4,  
-štampa kartica primanja radnika i rekapitulacija za proizvoljni period,  
-obračun akontacija, redovne plate i razlike izražene u procentu od zarada isplaćenih u određenom periodu; uz mogućnost ručnog unosa fiksnih isplata i obustava;  
-obračun dnevnice solidarnosti u skladu sa važećim propisima;  
-automatsko popunjavanje i štampanje obrazaca OD, OPJ, DS  i M4.